Съобщение за отваряне на ценови предложения.docx [публикувано на 18.01.2018г. в 8:32ч.]