Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 18.01.2018г. в 12:03ч.]