Информация за възложена поръчка.pdf [публикувано на 24.01.2018г. в 18:50ч.]