Решение за откриване на процедурата.pdf [публикувано на 31.01.2018г. в 11:01ч.]