Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 31.01.2018г. в 18:16ч.]