Решение за прекратяване по обособени позиции.pdf [публикувано на 07.02.2018г. в 15:55ч.]