Съобщение за отваряне на ценови предложения.doc [публикувано на 07.02.2018г. в 15:57ч.]