Съобщение за отваряне на ценови предложения.doc [публикувано на 08.02.2018г. в 9:23ч.]