Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 13.02.2018г. в 16:01ч.]