Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 16.02.2018г. в 11:29ч.]