Решение за откриване на процедурата.pdf [публикувано на 26.02.2018г. в 11:12ч.]