Обявление за оповестяване откриването на процедура.pdf [публикувано на 26.02.2018г. в 11:13ч.]