Обявление за поръчка - Информация относно невъзлагане на поръчка

Обявление за невъзложена поръчка.pdf [публикувано на 23.02.2018г. в 15:35ч.]