Решение за прекратяване по обособени позиции.pdf [публикувано на 06.03.2018г. в 14:20ч.]