Решение за откриване на процедурата.pdf [публикувано на 06.03.2018г. в 16:44ч.]