Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 08.03.2018г. в 16:30ч.]