Съобщение за отваряне на ценови предложения.docx [публикувано на 16.03.2018г. в 15:11ч.]