Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти.pdf [публикувано на 20.03.2018г. в 13:45ч.]