Обявление за поръчка - Информация относно невъзлагане на поръчка

Информация за невъзложена поръчка по обособени позиции.pdf [публикувано на 22.03.2018г. в 14:20ч.]