Доклад по чл. 103, ал. 3 за работата на комисията.pdf [публикувано на 27.03.2018г. в 16:06ч.]