Решение за прекратяване на процедурата по обособени позиции

Решение прекратяване по обособени позиции.pdf [публикувано на 27.03.2018г. в 16:09ч.]