Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 27.03.2018г. в 16:54ч.]