Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 15.03.2018г. в 15:58ч.]