Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 20.04.2018г. в 14:25ч.]