Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Удължаване срока за подаване на документи.pdf [публикувано на 16.04.2018г. в 16:25ч.]