Доклад по чл. 103, ал.3 за работата на комисията.pdf [публикувано на 18.04.2018г. в 16:13ч.]