Съобщение за промяна часа на отваряне на оферти.pdf [публикувано на 23.04.2018г. в 10:42ч.]