Обявление за възложена поръчка КЛЕА 17052018.pdf [публикувано на 21.05.2018г. в 10:19ч.]