Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 25.05.2018г. в 10:57ч.]