Обявление за поръчка.pdf [публикувано на 25.05.2018г. в 10:58ч.]