Съобщение за отваряне на ценови предложения.docx [публикувано на 29.05.2018г. в 15:57ч.]