Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 15.12.2017г. в 16:03ч.]