Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 04.06.2018г. в 17:20ч.]