Съобщение за отваряне на ценови предложения.doc [публикувано на 06.06.2018г. в 14:53ч.]