Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 14.06.2018г. в 17:03ч.]