Обявление за поръчка.pdf [публикувано на 14.06.2018г. в 17:05ч.]