Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 18.06.2018г. в 16:34ч.]