Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 19.06.2018г. в 16:42ч.]