Съобщение за отваряне на ценови предложения.docx [публикувано на 09.07.2018г. в 11:39ч.]