Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 10.07.2018г. в 14:25ч.]