Съобщение за спиране на процедура.doc [публикувано на 10.07.2018г. в 11:54ч.]