Съобщение за отваряне на ценови предложения.docx [публикувано на 10.07.2018г. в 13:47ч.]