Скица.pdf [публикувано на 16.07.2018г. в 16:20ч.]
Инвестиционен проект.pdf [публикувано на 16.07.2018г. в 16:20ч.]