Обявление за поръчка.pdf [публикувано на 20.07.2018г. в 17:11ч.]