Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Информация за удължаване срока за получаване на оферти.pdf [публикувано на 24.07.2018г. в 16:32ч.]