Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 26.07.2018г. в 16:59ч.]