Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 27.07.2018г. в 15:01ч.]