Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 03.08.2018г. в 15:53ч.]