Обявление за поръчка.pdf [публикувано на 03.08.2018г. в 15:54ч.]