Решение за прекратяване на процедурата.pdf [публикувано на 02.08.2018г. в 11:25ч.]